Varför Arketyp?

Arketyp startades 2016,
men våra idéer väcktes långt tidigare

De möbler som fanns på marknaden hade få användningsområden och ingen tanke på återanvändning. Vi ville göra möbler som kunde förändras och anpassas till de behov vi har precis nu, istället för att bytas ut. Därför säljer vi delar till möbler, snarare än möbler i sig, för att du ska kunna stilsätta och variera dina möbler både nu och i framtiden. Alla delar kan köpas styckvis och alla delar är kompatibla. Höjd, färg, form och funktion. Du väljer!

Material & produktion

Vi vill göra de gröna valen till de bästa valen

Det är ingen nyhet att vi behöver minska vår användning av jordens resurser. För att vi ska lyckas med det måste vi se till att de gröna valen är de bästa valen. Då kommer vi välja grönt och känna att vi väljer rätt, istället för att känna att vi kompromissar. Därför vill vi ha lokal produktion och försäljning. För visst vore det bästa valet att göra möbeldelar av trädet som växt i skogen runt knuten? Transporten skulle bli kort, utsläppen mindre och de färdiga möbeldelarna skulle snabbare nå hem till oss. Vi skulle märka om all skog blivit möbeldelar. Vi skulle fundera över om vi behöver fler möbler eller om vi vill fortsätta ha skog runt hörnet. Vill vi ha skogen runt hörnet kvar så kan vi välja att sätta samman våra befintliga möbeldelar på ett nytt sätt, istället för att skaffa fler möbler.

Framtidens Arketyp

Arketyp förblir kompatibel

Vårt framtida sortiment kommer att vara kompatibelt med vårt nuvarande. Det är en av grundidéerna med Arketyp. Alla våra möbeldelar säljs löst och är kompatibla. Det gör dem framtidssäkrade. De möbeldelar vi köper idag till ett bord kommer att kunna vara en del i en hylla eller en lampa vi vill ha i morgon. Vi har ambitionen att bli en tidlös klassiker med enkelt formspråk, enkel sammansättning och stor möjlighet till variation.

Vi ville göra möbler som kunde förändras och anpassas till de behov vi har precis nu, istället för att bytas ut

Varför Arketyp?

Arketyp startades 2016,
men våra idéer väcktes långt tidigare

De möbler som fanns på marknaden hade få användningsområden och ingen tanke på återanvändning. Vi ville göra möbler som kunde förändras och anpassas till de behov vi har precis nu, istället för att bytas ut. Därför säljer vi delar till möbler, snarare än möbler i sig, för att du ska kunna stilsätta och variera dina möbler både nu och i framtiden. Alla delar kan köpas styckvis och alla delar är kompatibla. Höjd, färg, form och funktion. Du väljer!

Material & produktion

Vi vill göra de gröna valen till de bästa valen

Det är ingen nyhet att vi behöver minska vår användning av jordens resurser. För att vi ska lyckas med det måste vi se till att de gröna valen är de bästa valen. Då kommer vi välja grönt och känna att vi väljer rätt, istället för att känna att vi kompromissar. Därför vill vi ha lokal produktion och försäljning. För visst vore det bästa valet att göra möbeldelar av trädet som växt i skogen runt knuten? Transporten skulle bli kort, utsläppen mindre och de färdiga möbeldelarna skulle snabbare nå hem till oss. Vi skulle märka om all skog blivit möbeldelar. Vi skulle fundera över om vi behöver fler möbler eller om vi vill fortsätta ha skog runt hörnet. Vill vi ha skogen runt hörnet kvar så kan vi välja att sätta samman våra befintliga möbeldelar på ett nytt sätt, istället för att skaffa fler möbler.

Framtidens Arketyp

Arketyp förblir kompatibel

Vårt framtida sortiment kommer att vara kompatibelt med vårt nuvarande. Det är en av grundidéerna med Arketyp. Alla våra möbeldelar säljs löst och är kompatibla. Det gör dem framtidssäkrade. De möbeldelar vi köper idag till ett bord kommer att kunna vara en del i en hylla eller en lampa vi vill ha i morgon. Vi har ambitionen att bli en tidlös klassiker med enkelt formspråk, enkel sammansättning och stor möjlighet till variation.